Myeloomkliniek

  •    Wat doen we?
  •    Wie zijn we?
  •    Raadpleging

 

Wat doen we?

De myeloomkliniek is geïntegreerd in de dagkliniek van de dienst klinische hematologie van het UZ Brussel. In de dagkliniek worden raadplegingen hematologie verricht door de klinische hematologen en vinden behandelingen plaats die ambulant georganiseerd kunnen worden. Voor myeloompatiënten wordt een specifieke raadpleging georganiseerd die verricht wordt door hematologen met bijzondere bekwaamheid in de diagnose en behandeling van de ziekte. Er wordt de mogelijkheid voorzien om:

  • een sociaal verpleegkundige te raadplegen die vertrouwd is met de ziekte en de sociale impact ervan,
  • lotgenoten te ontmoeten en informatie te bekomen omtrent klinische studies en de activiteiten van patiënten-organisaties (bv. voor Vlaanderen: Contactgroep Multipel Myeloom Patiënten Vlaanderen (CMP)).

Wie zijn we?

Prof. Dr. Rik Schots
(Afdelingshoofd Klinische Hematologie)
Specialiteit : Coordinator, Klinisch studies, Immunotherapie

dr. Karel Fostier
(Resident Klinische hematologie)
Specialiteit : Klinische studies, Immunotherapie

dr. Fabienne Trullemans
(Kliniekhoofd Klinische Hematologie)
Specialiteit : M. Waldenström
Tevens werkzaam AZ Sint Maria Halle

dr. Ann De Becker
(Kliniekhoofd Klinische Hematologie)
Specialiteit : Intensieve zorgen hematologie, stamceltransplantatie (autoloog / allogeen), (stamcel)aferese

 

 

Top

Raadpleging

U kan telefonisch een afspraak maken op één van de volgende nummers:

02 477 60 40 (balie van het oncologisch-hematologisch centrum)

Raadpleging Multipel Myeloom :

  • elke dinsdag (9h – 18 h) (Prof. Schots – Dr. Fostier)
  • elke vrijdag (9h – 16 h) (Dr. Fostier)

Raadpleging M. Waldenström (Dr. Trullemans) : elke donderdag (9h -17h)
Psychologen : mevr. S. Bauwens en mevr. C. Baillon
Patiëntenbegeleiding : mevr. N. Pauwels