MYVAC 2 gaat van start

Vanaf begin februari gaat de MYVAC 2 studie van start. Deze klinische studie geïnitieerd en gecoördineerd door de Myeloomkliniek van het UZ Brussel zal in samenwerking met Jules Bordet Instituut (onderzoeker : Dr. Nathalie Meuleman) en Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Liège (Dr. Jo Caers) nagaan of de combinatie van 4 autologe dendritische cel vaccins in combinatie met lage dosis lenalidomide onderhoudsbehandeling efficiënt en veilig is na eerste autologe stamceltransplantatie. Voor meer informatie, klik hier.