Nieuwe behandelingsopties bij patiënten met refractaire ziekte of ziekteherval.

Verschillende groepen toonden recent aan dat oudere klassieke chemotherapeutica (e.g. cyclofosfamide) in combinatie met Velcade® of Revlimid® een significante verbetering gaven qua niveau van respons en responsduur. In 2010 toonden Schey en collega’s dat toevoeging van cyclofosfamide aan Revlimid® en dexamethasone veilig is en goede resultaten geeft bij patiënten die reeds verschillende behandelingslijnen hebben doorlopen. Ook worden combinaties van de verschillende novel agents getest. Zo hebben Richardson en collega’s de combinatie Revlimid® -Velcade® -Dexamethasone (RVD) nagekeken in de patiënten met ziekteherval, en toonden een significante activiteit aan, zowel in patiënten die resistentie vertoonden aan Revlimid® en/of Velcade® . Dit laat vermoeden dat de combinatie RVD werkzaam zou zijn bij patiënten met een zeer agressieve of refractaire ziekte. Tot slot blijken de nieuwe medicamenten : carfilzomib,pomalidomide en de combinatie bortezomib met een HDAC inhibitor (vorinostat ofpanabinostat) hoopvolle fase I studies voor te kunnen leggen. Deze laatste geneesmiddelen zijn voorlopig enkel in studiecontext te verkrijgen.

Auteurs : Dr. Karel Fostier & Dr. Ann De Becker