Date:October 02, 2012
Fundamenteel, klinisch en translationeel

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek richt zich tot het ontrafelen van de mechanismen die aan de basis liggen van de kwaadaardige ontaarding van de plasmacel. Dit type onderzoek vindt plaats in een fundamenteel onderzoekslaboratorium en de financiering ervan gebeurt hoofdzakelijk op basis van onderzoeksprojecten waarvoor fondsen worden aangevraagd.

Klinisch wetenschappelijk onderzoek maakt gebruik van klinische studieswaardoor de plaats van bepaalde diagnostische technieken bepaald wordt of waardoor de efficiëntie van bepaalde medicamenten kan aangetoond worden. Klinisch studies worden georganiseerd in een ziekenhuis en vereisen een gespecialiseerde omkadering van artsen, verpleegkundigen en datamanagers (myeloomkliniek). De financiering gebeurt door een sponsor die een clinicus kan zijn die fondsen verwerft voor een klinisch onderzoeksproject of een farmaceutisch bedrijf dat onderzoek financiert met oog op registratie/terugbetaling van een nieuw medicament.

Translationeel wetenschappelijk onderzoek tracht enerzijds verbanden te leggen tussen bevindingen in een fundamenteel onderzoekslaboratorium en klinische observaties. Anderzijds wordt ook gezocht naar “biomerkers” die de prognose of het effect van een antitumorale behandeling kunnen helpen voorspellen. Biomerkers zijn kenmerken van tumoren die verraden wat er in het lichaam aan de hand is. Biomerkers kunnen worden bepaald op het tumorweefsel of in lichaamsvloeistoffen zoals bloed of urine.