Subcutaan toegediend Velcade® geeft minder neuropathie dan intraveneus toegediend Velcade®.

Moreau en collega’s (Franse Myeloom Groep) toonden recent aan in een gerandomiseerde fase III studie dat subcutaan toegediende Velcade® even efficiënt blijkt te zijn als het intraveneus toegediend Velcade® . Er bleek bovendien een significante vermindering in het voorkomen en de ernst van perifere neuropathie bij de patiënten behandeld met subcutaan toegediend Velcade® . Jammergenoeg is in België Velcade® nog niet geregistreerd voor subcutane toediening. Diorama . Wij hopen dat de volgende maanden hierin verandering komt.

Auteurs : Dr. Karel Fostier & Dr. Ann De Becker